ចាប់​បុគ្គលិក​ម្នាក់ លួច​ប្រមូល​ជាង​១០​លាន​ពី​អតិថិជន នៃ​សាខា​គ្រឹះស្ថាន​មា​គា​ហ្វា​យ​នែ​ន យកទៅ​ផឹក​សុ​ី​និង​ចូល​ខារ៉ាអូខេ​ – CEN