បញ្ចប់តួនាទី ព្រះចៅអធិការវត្តគោកបញ្ជាន់ សេង ថង និងបណ្តេញចេញពីវត្ត ដោយសារលួចលក់ដីវត្ត – CEN