ធ្លាក់​យន្តហោះ​យោធា​ឥណ្ឌា សម្លាប់​មនុស្ស ៧​នាក់​ – CEN