រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ និង​អភិបាល​ខេត្តកោះកុង ក្រុង​ពាលី​មុន​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រណាំង​កង់​ពិភព​លក​នៅ​តារា​សាគរ​ – CEN