រាជរដ្ឋាភិបាល​បានចេញ សជណ អោយ​ក្រសួងបរិស្ថាន​ដោះស្រាយ​លេីករណីទំនាស់​ដីធ្លីរបស់​ពលរដ្ឋ​ឈ្មោះ ហុឹង ម៉ូ​លី – CEN