សម្ពោធ​​ជា​​ផ្លូវ​​ការ​​​​អគារ​ថ្មី​ នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា សាខាក្រុងបាវិត – CEN