ឃាត់ខ្លួនជន​ជាតិវៀ​តណា​ម ​និងចិន ២នាក់ ជាមួយថ្នាំញៀនមួយ​ចំ​នួន​ធំ នៅក្រុងបាវិត​ – CEN