ព្រោះ​ទូរស័ព្ទ​១​គ្រឿង “​ម្តាយ​អប្រិយ​” នៅ​ចិន​វាយ​កូន​រហូត​… ស្លាប់​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN