បង្កើត​គណៈកម្មការ​ធ្វើ​កោសល្យវិច័យ​អគារ​បាក់​រលំ​អគារ​, រកឃើញ​ជនរងគ្រោះ​ចំនួន​២៥​នាក់ ស្លាប់​៧​នាក់ – CEN