ព្រឹត្តិកា​រណ៍​ប្រណាំ​ងកង់​​​ពិភពលោក នៅ​តំបន់ឆ្នេរ​សមុទ្រ​​​កម្ពុជា ដំណាក់កាល​ទី១​ ​ចាប់​ផ្ដើម​​ប្រ​កួត – CEN