បញ្ចប់ការរុករក ឃើញជនរងគ្រោះសរុប៥​៩​នាក់ ស្លាប់៣៦នាក់​ , គ្មានការដកចៅហ្វាយខេត្តនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ – CEN