ប្រតិបត្តិការនៃការរុករកជនរ​ងគ្រោះ នៅក្រោមគំនរបាក់បែកនៃអ​គា​ររ​លំ ប្រើរយៈពេលជិត០​២​ថ្ងៃ បញ្ចប់ជាស្ថាពរ – CEN