ក្មេងស្រី​ម្នាក់​ត្រូវ សត្វ​ឪម៉ាល់​ទិច ស្លាប់ – CEN