សភាអ៊ីរ៉ាក់​ទាម​ទា​រ ឲ្យទាហា​នអា​មេ​រិច ចេញពីប្រទេសខ្លួន ក្រោយ​មានកា​រសម្លា​ប់ឧ​ត្តមសេនី​យ៍​អ៊ីរ៉ង – CEN