តំណាង​​សហ​គមន៍​​នៅ​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​ ត្រូវបាន​បដិសេធ​សំណើ​សុំ​​នៅ​ក្រៅឃុំ​ – CEN