ក្រសួង​សាធារណការ បាន​បញ្ជាក់ថា មិនទាន់មាន​ការផ្លាស់​ប្តូរ​មន្ត្រី​បម្រើ​ការងារ​នៅ​ស្ថានីយ​ជញ្ជីង​ថ្លឹង​រថយន្ត​ណា​ម្នាក់ – CEN