ក្រុមគ្រួសារលោក អ៊ុក ស៊ុក ផ្តល់រថយន្តពេទ្យ១គ្រឿង​ ​ជូនមន្ទីរពេទ្យបង្អែក​ខេ​ត្តព្រះ​សីហ​នុ​ – CEN