សក្តានុពល​អេកូ​ទេសចរណ៍ធម្មជាតិ​នៅ​តំបន់ការពារធម្មជាតិ​ក្នុង​ស្រុក​វាលវែង ខេត្ត​ពោធិ៍សាត់ កំពុង​ត្រូវបាន​ទាក់ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរ​អន្តរជាតិ​ – CEN