​ឃាត់ខ្លួន​ជនជាតិ​២​នាក់ ករណី​រក្សាទុក​សារធាតុ​​ផ្សំ​គីមី​កែច្នៃ ​និង​ប្រើប្រាស់​សារធាតុ​​​ញៀ​ន​ – CEN