ចង់ឲ្យរោមភ្នែកក្រាស និ​ងរឹងមាំ​បែ​បធ​ម្មជាតិ ចូរធ្វើរឿងទាំងពីរយ៉ាង​នេះ​ – CEN