អ៊ីរ៉ងវាយប្រហារមូលដ្ឋានទ័ព​អា​មេរិ​ច នៅអ៊ីរ៉ា​ក់ ជាការ​សង​សឹក – CEN