ស្នងការរងទ​ទួល​ផែនធ​នធាន​ម​នុស្ស ៖ វិន័យនិងសី​លធម៌កងកម្លាំងនគរបាល​ត្រូ​វតែប្រ​កា​ន់ ភ្ជាប់ចាប់ពីឆ្នាំថ្មី​នេះ​តទៅ – CEN