វត្ថុតាង​ និងជនបង្ក បង្កគ្រោះថ្នាក់​ចរា​​​ចរ​ណ៍នៅតាមបណ្តោ​យ​ផ្លូវ​៦០ម៉ែត្រ ត្រូវនាំយកម​កសួរច​ម្លើយ​ នៅការិយាល័យចរា​​​ច​រណ៍​ផ្លូវគោក – CEN