ឆ្លង​បារ៉ែត​បណ្តាល​ឲ្យ​ទៅជា​អណ្តាតភ្លើង​ឆេះ​ម៉ាស៊ីន​វ៉ៃ​ក្រណាត់​ – CEN