កម្លាំង​សមត្ថកិច្ច បង្ក្រាប​ទីតាំង​ស្តុក​ទុក​ចែកចាយ​ទំនិញ​ខុសច្បាប់ និង​ខូចគុណភាព ជាង​៦៦​តោន នៅ​ទីតាំង​ក្នុង​បុរី​សៀង​ណាំ​ – CEN