ស្ត្រីរកស៊ីចងការប្រាក់ម្នាក់ ត្រូវបានឃាតករសម្លាប់ ក្នុងផ្ទះល្វែងនៅបុរីមួយ ឯជនសង្ស័យម្នាក់ ត្រូវបានឃាត់ខ្លួន – CEN