បង្ក្រាប ករណី រក្សាទុកជួញដូរសារ​ធា​តុញៀន ឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់រួមនិងវត្ថុ​តា​ង​ – CEN