សម្តេច​តេ​ជោ ហ៊ុន សែន សំណូមពរ​ដល់​ស្ថាប័ន​សារព័ត៌មាន​ចំនួន​៧​ចំណុច​, អ្នកសារព័ត៌មាន​កុំ​បំពាន​សិទ្ធិ​អ្នក​ដ៏​ទៃ កុំ​ភ្លៃ​ការពិត​ – CEN