ហាមឃាត់​គណនី​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក SK Skincare Boutique កំពុង​ផ្សព្វផ្សាយ លក់​ផលិតផល ​គ្រឿងសម្អាង គ្មាន​ការទទួលស្គាល់ពី​ក្រសួងសុខាភិបាល​ – CEN