ដំរី​ធំ​១​ក្បាល​ដែល​បាន​ឆ្លង​ពី​ព្រំដែន​ថៃ​មក​កម្ពុជា​, ដើរ​រាតត្បាត​នៅ​ស្រុក​ម៉ាឡៃ និង​សំពៅ​លូន – CEN