បេក្ខជន វង្ស ថា​ណាន់ ពី​កុមារកំព្រា​ចង់​ក្លាយ​ជា​តារាចម្រៀង ទទួលបាន Yes បួន​ពី គណៈកម្មការ – CEN