អត្ថប្រយោជន៍​ដ៏​ច្រើន​លើសលុប​របស់​ក្រូចឆ្មារ ចំពោះ​សុខភាព​ – CEN