កម្លាំង​នគរបាល ឃាត់ខ្លួន​បុរស​ម្នាក់ ពាក់ព័ន្ធ​ករណី​រៀបចំគម្រោង​ប្លន់​ – CEN