ម្ចាស់សាឡង់​ដឹក​គ្រួស បើកគៀរទូកស្ត្រីអ្នកនេ​សា​ទខ្មែ​រឥស្លា​ម នៅកោះសូទិន យ​ល់ព្រមសងកា​រ​ខូច​ខាត – CEN