ស្ត្រី​ថៃ ដែល​បង្ហាញ​គូថ​សស្គុះ ដើម្បី​លក់​ឡេ ត្រូវ​ប៉ូលិស​ចាប់ខ្លួន​ (មានវីដេអូ) – CEN