អា​មេ​រិច​សារ​ទរ​ចិន ដែល​បាន​កាត់បន្ថយ​ពាណិជ្ជកម្ម​យ៉ាងគំហុក​ជាមួយ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN