មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា មិនត្រូវបានអនុញាតឱ្យចូល​​​ស​ង្កេ​ត​ការណ៍ សវនាការ​រឿងក្តីលោកកឹម សុខា​ ដោយផ្ទា​ល់ – CEN