អាមេរិក​ផ្ដល់​ជំនួយ​​ ៧៥.០០០​ដុល្លារ​ ដើម្បី​ឱ្យ​ថែរក្សា​​ភស្តុតា​ង​ ដែល​បាន​បន្សល់ទុក​​​ពី​ស​ម័យ​​ខ្មែរ​ក្រ​ហម ​នៅ​សារ​មន្ទីរ​​ទួ​ល​ស្លែ​ង​ – CEN