តារាសម្តែង លោក ផា ​ពិសិដ្ឋស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ ឯតារាសម្តែង ឡោម លក្ខិណា ត្រូវមេម៉ាយទាំងវ័យក្មេង – CEN