ចាប់ខ្លួនក្មេងស្រីសិស្សសាលា ក្រោមអាយុ១​៥ឆ្នាំ ៤នាក់ បង្កហិង្សាលើសិស្សស្រីម្នាក់​ ក្នុង​សាលា​ផ្សារដើមថ្កូវ – CEN