យុទ្ធនាការ​របស់​រដ្ឋ​បាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​លើ​ការងារ​​ស្តារលូ លាង​លូ​មួយ​សប្តាហ៍​នេះ​សម្រេច​បាន​ជាង​៣០០០​ម៉ែត្រ​ហើយ​ – CEN