បាញ់ប្រហារសម្លាប់គូដណ្តឹងនៅផ្ទះជួល ស្ថិតក្នុងបុរីរំចេក ខ​ណ្ឌកំបូ​ល​ , គេ​ស​​ន្និដ្ឋា​នថា អាចផ្តើមឡើងពីភ្លើង​ប្រ​​​ច័​​ណ្ឌ – CEN