គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រ​វាងម៉ូតូ​សណ្តោ​ងរ៉ឺម៉កនិងរថយ​ន្ត​ស្លាប់ ​០១ នាក់ , អ្នកបើកម៉ូតូសណ្តោង​រ៉ឺ​ម៉ក​​​ បើកចូលចំណែកផ្លូវខាងរថយន្ត​ – CEN