ការពិត កងទ័ពអាមេរិចមួយ​ចំនួន​ក៏រង​របួ​សដែរ ពេលអ៊ីរ៉ងបាញ់មីស៊ីលម​ក​លើមូល​ដ្ឋាននៅ​អ៊ី​រ៉ាក់ – CEN