រឿងក្មេ​ងស្រី​សិស្ស​សាលាទំ​នើ​​ង៤នាក់ បញ្ចប់ត្រឹមអប់រំ​​ធ្វើ​កិ​ច្ច​​សន្យា និងសំណងរដ្ឋប្បវេណី២​០​០​០ដុ​ល្លារ – CEN