រឿង​ក្មេងស្រី​សិស្សសាលា​ទំនើង​៤​នាក់ ត​ភាគ​មិនទាន់​បញ្ចប់ លោក​ពេជ្រ ស្រស់ នឹងដាក់​មេធាវី​ប្តឹង​ក្មេង​ទំនើង​ប្រព្រឹត្ត​បទល្មើស​ព្រហ្មទណ្ឌ​ទៅ​តុលាការ – CEN