អនុវត្ត​វិធានការ​រដ្ឋបាល​ចំពោះ​អ្នករឹងរូស មិន​ព្រម​ទទួលយក​ដី​ឡូ​តិ៍ តាម​ការសម្រេច របស់​អាជ្ញាធរ​ជាតិ ដោះស្រាយ​ទំនាស់​ដីធ្លី នៅ​តំបន់​អភិវឌ្ឍន៍ ខណ្ឌឫស្សីកែវ​ – CEN