ពលទាហាន​ឥណ្ឌា​៣​នាក់ ធ្លាក់​ចុះ​ដី​ក្នុង​ពេល​ហ្វឹកហាត់​ចុះ​តាម​ខ្សែ​ពី​ឧទ្ធម្ភាចក្រ​ (មានវីដេអូ) – CEN