ដ្រូនស៊េរីទំនើបមួយគ្រឿង ធ្លាក់នៅ​ឃុំកោះស្តេច​ ​ក្រុមអ្នកជំនាញរកឃើញថា គ្មានជាតិផ្ទុះនៅក្នុងដ្រូន​​​នោះទេ ហើយដឹកយ​កទៅ​ទីបញ្ជា​ការក​ងទ័​ពនៅ​​ឯ​​ភ្នំ​ពេញ ដើម្បីពិនិត្យ – CEN