អភិបាល​រាជធានី ជំរុញ​ឲ្យ​មាន​កា​រ​​ផ្សព្វ​ផ្សា​យ ​និង​ទប់ស្កាត់​ការ​ល​ក់​​នំ​ចំណី​​ផ្អែម និង​ភេសជ្ជៈ​ផ្អែម​ក្នុ​ង​​​បរិវេណ​​សា​លារៀ​ន​ – CEN